Bongabon

Device: Nokia Lumia 1520
Location: Kenton